Tarieven

Bij Kinderdomein willen wij zoveel mogelijk de door u werkelijk afgenomen uren benaderen. Daarom hebben wij gekozen voor het 52 of 40 weken model, waaruit u als ouder(s) kunt kiezen. Gebruikelijk in de kinderopvang is dat u uw maandtarief vastgesteld krijgt op basis van 52 weken (dus inclusief 12 vakantieweken).

Mocht u daar behoefte aan hebben dan kan dat uiteraard bij Kinderdomein. Hieronder ziet u het uurtarief bij 52 weken. Mocht u op voorhand al weten dat u geen 52 weken gebruik gaat maken van de opvang dan kunt u bijvoorbeeld een keuze maken voor het 40 weken model.

De totale bruto opvangkosten per jaar worden verdeeld over 12 gelijke termijnen en per maand automatisch geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 23ste van de maand voorafgaand aan de factuur van de betreffende periode. Alle tarieven zijn inclusief tussendoortjes, vers fruit en drinken. Tijdens hele dagen opvang krijgen alle kinderen ook een voedzame en gezonde lunch aangeboden.

Filter tarieven

Alles Baby en dreumes 0-2 jaarPeuters 2-4 jaarKinderen 4-12 jaar

Tarieven kinderdagverblijf kinderen van 0-4 jaar

Hele dag opvang (minimaal 10 uur)

52 weken € 8,25 per uur
40 weken € 9,25 per uur

Halve dag, ochtend of middag
(minimaal 5 uur)

52 weken € 8,75 per uur
40 weken € 9,75 per uur

Flexibele opvang

10% meerprijs op het tarief. Een flexibel tarief betekent dat u geen vaste dag per week reserveert, maar dat wij op alle dagen van de week een plek vrij houden voor uw kind(eren). Zo kunt u gebruik maken van de opvang volgens uw wisselende werkrooster. Bijvoorbeeld bij een 52 wekenpakket hele dagen wordt het uurtarief: € 9,08.

* Stel u heeft gekozen voor 40 weken, maar u heeft meer weken opvang nodig in de vakanties, tijdens studiedagen e.d., dan kan dit àltijd. De extra uren worden berekend conform het tarief in uw plaatsingsovereenkomst. Met een 40 weken pakket is dit bijvoorbeeld € 9,25 per uur.

Incidentele afname per dag(deel) zonder contract (geen klant) bij Kinderdomein € 9,75 per uur.

U kunt buiten uw contracturen uiteraard extra dagdelen afnemen tegen het tarief behorend bij het pakket van uw keuze.

Tarief peuteropvang

Gelijk aan tijden basisschool gedurende de 40 schoolweken

Peuteropvang aaneengesloten tijdens schooltijden is mogelijk binnen de Integrale Kindcentra waar Kinderdomein partner is van de basisschool.

De aanvang- en eindtijden lopen gelijk aan die van de betreffende basisschool (8.30-14.00/15.00 uur). Tussen de middag is een gezonde lunch inbegrepen. Voor dit arrangement kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Tarief peuterspeelzaal kinderen van 2-4 jaar

De Peuterspeelzaal bestaat per week uit twee of vier dagdelen van 2,5 uur verdeeld over verschillende dagen, gedurende 41 weken per jaar. U betaalt een maandelijkse eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen. De rest wordt aangevuld door de gemeente Enschede en als u werkzaam bent ook door de Belastingdienst. De Peuter- en VVE-arrangementen vallen per 1 augustus 2013 onder de Wet kinderopvang. Het is erg belangrijk dat u op de hoogte bent van het volgende: er kunnen zich twee mogelijkheden voordoen:

 

1U heeft recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

U dient dan (ook) voor Peuter- en VVE-arrangementen kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Om deze toeslag meteen te ontvangen, is het belangrijk dat u deze op tijd aanvraagt. U betaalt een tarief van € 8,50 per uur.
Het totaal aantal uren per jaar is 41 weken * 5 uur per week = 205 uur. Voor dagdeel 3 en 4 bij een VVE arrangement hoeft u geen toeslag aan te vragen, deze worden volledig vergoed door de gemeente Enschede. U betaalt het jaartarief verdeeld over 10 gelijke termijnen. In de maanden juli en augustus (zomervakantie) krijgt u geen factuur.

2U heeft geen recht op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Dan betaalt de gemeente Enschede in veel gevallen extra mee aan uw kosten voor de Peuter- en VVE-arrangementen. Daarvoor hebben wij uw inkomensgegevens nodig. Uw inkomen is namelijk bepalend voor uw eigen bijdrage per maand. Kinderdomein kan u informeren over hoe dit in zijn werk gaat en welk formulier (zogenaamde IB 60 formulier) van de Belastingdienst u daarvoor nodig heeft. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl. Als ouder(s)/verzorgers krijgt u, als contractpartner, de factuur met uw netto eigen bijdrage per maand. De vergoeding via de gemeente wordt rechtstreeks overgemaakt naar Kinderdomein. Dit ziet u dus niet meer terug op uw factuur.

Tarieven buitenschoolse opvang kinderen van 4-12 jaar

52 weken € 7,60 per uur
40 weken € 8,60 per uur

Flexibele opvang
10% meerprijs op het tarief. Een flexibel pakket betekent dat u geen vaste dag per week reserveert, maar dat wij op alle dagen van de week een plek vrijhouden voor uw kind(eren). Zo kunt u gebruik maken van de opvang volgens uw wisselende werkrooster. Bij een 52 wekenpakket hele dagen wordt het uurtarief: € 8,36, bij een 40 wekenpakket € 9,46.

Extra afname/studiedagen/extra vakantiedagen: als u een contract heeft bij Kinderdomein, kan dit áltijd. De prijs komt overeen met de prijs in uw plaatsingsovereenkomst. Met een jaarpakket is dit bijvoorbeeld € 7,60 per uur.

Incidentele afname per dag(deel) zonder contract (geen klant) bij Kinderdomein € 9,75 per uur.

In de genoemde pakketten zijn de roostervrije schooldagen niet standaard meegenomen, maar Kinderdomein biedt deze wel aan. U kunt deze uren vooraf in het pakket laten verwerken of eventueel acheraf afnemen met een minimale afname van zes uur (namelijk tussen 08.00 uur en 14.00 uur).

Tarief voorschoolse opvang

7.30 – 8.30 uur inclusief ontbijt

De voorschoolse opvang is in combinatie met een jaar-, schoolweken- of vakantiewekenpakket.

Vakantiewekenpakket (12 weken)

Wanneer u geen gebruik maakt van buitenschoolse opvang of peuteropvang, maar alleen tijdens de vakantieweken opvang nodig heeft. Afname is min/max 12 weken.

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen