Peuterplein Het Zeggelt: Peuterspeelzaal en Peuteropvang

Ieder kind is van nature actief en wil graag leren. Montessorionderwijs biedt een omgeving die prikkelt en die uitnodigt om bezig te zijn. En dat is niet alleen leuk voor schoolgaande kinderen, maar ook voor peuters! Meld uw kind daarom aan voor het montessoripeuterarrangement van Peuterplein Het Zeggelt en help uw kind groeien.

VISIE OP DE ONTWIKKELING

Peuterplein Het Zeggelt werkt met montessoribasisschool Het Zeggelt samen in een Integraal Kindcentrum (IKC). Beide partners delen dezelfde visie op de ontwikkeling van kinderen. Uw peuter leert de school al een beetje kennen en raakt gewend aan de montessorimethode. Zo zal de overgang naar de onderbouwgroep soepel verlopen en gaat de ontwikkeling van uw kind ongestoord door. Alle peuters kunnen bij ons terecht voor peuteropvang. Ook onder schooltijden van 7.30 tot 14.15 uur.

SAMENWERKEN EN SOCIAAL GEDRAG

In het montessorionderwijs is het belangrijk dat een kind zich onderdeel voelt van het grote geheel. Daarom zitten kinderen van verschillende leeftijden samen in een groep (steeds drie groepen samen). Zo leren ze samenwerken en gewenst sociaal gedrag vertonen. Elk jaar verschilt de positie van het kind: van jongste via middelste naar oudste.

INSPECTIERAPPORT VAN DE LOCATIE

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen