Peuterplein Het Palet : Peuterspeelzaal en Peuteropvang 2-4 jaar

School is meer dan onderwijs geven. Peter Petersen, de grondlegger van de Jenaplanschool, vond dat de totale persoonlijkheid van het kind op school tot ontplooiing moet kunnen komen. Openbare basisschool Het Palet is zo’n Jenaplanschool. Op Het Palet helpen, begeleiden en stimuleren leraren de kinderen naar zelfstandigheid.

LEREN TE LEVEN

Daarvoor zijn allerlei vaardigheden nodig, zoals schrijven, rekenen en lezen, maar ook sociaal-emotionele vaardigheden, zoals spreken, kritisch leren denken en kijken, respect hebben voor anderen en samenwerken. Door al deze vaardigheden te ontwikkelen groeit de kennis en ontstaat er bij het kind een eigen houding ten opzichte van anderen en de wereld. Het gaat om ‘leren te leven’ en ‘leren leven’.

GOED VOORBEREID NAAR SCHOOL, VANAF DIT SCHOOLJAAR OOK PEUTEROPVANG VOOR HELE EN/OF HALVE DAGEN!

Peuterplein Het Palet sluit uitstekend aan op deze visie op onderwijs, omdat Kinderdomein en basisschool Het Palet integraal samenwerken in IKC Het Palet. Peuters krijgen zo een goede voorbereiding op de basisschool. Omdat de basisschool en Peuterplein Het Palet in hetzelfde gebouw gevestigd zijn, is de school al een vertrouwde plek voor uw peuter. Gegarandeerd een soepele overgang naar de basisschool! Op deze locatie bieden wij peuteropvang voor hele of halve dagen tussen 7.30 – 18.00 uur. De peuterspeelzaaltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 11.30 uur en 12.15 – 14.15 uur.

INSPECTIERAPPORT VAN DE LOCATIE

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen