Peuterplein De Triangel : Peuteropvang en Peuterspeelzaal met Engels!

De Triangel is een grote basisschool (meer dan 700 leerlingen) in Enschede-West. Kinderen uit onder meer de wijken Het Zwering, Stadsveld, Het Ruwenbos en ’t Bruggert komen dagelijks naar De Triangel om te leren, maar ook om plezier te maken. De school heeft een sterke visie en werd in 2013 zelfs genomineerd voor de verkiezing ‘Excellente basisschool in Nederland’.

Daarnaast heeft een grote school vele voordelen. Zo brengt het in financieel opzicht bijvoorbeeld ruimte voor het treffen van speciale voorzieningen:

  • veel aandacht voor ICT;
  • specialistische ondersteuning voor leerlingen met autistische kenmerken;
  • plusklassen voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen, de Deltagroepen genaamd;
  • vakdidactische specialisten voor belangrijke vakken als rekenen en taal.

PEUTERPLEIN

De Triangel heeft ook veel moois in petto voor uw peuter. In het gebouw van De Triangel is Peuterplein De Triangel gevestigd, een plek waar uw peuter spelenderwijs op school wordt voorbereid. Bij Peuterplein De Triangel wordt veel aandacht besteed aan samen spelen, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de ontwikkeling van taalvaardigheden. Alle peuters maken spelenderwijs ook kennis met de Engelse taal, dit sluit straks heel goed aan bij het aanbod in groep 1 van de basisschool. Elke dag leren onze peuters met behulp van de pop Benny Engelse woordjes, liedjes en versjes.

Onze pedagogische medewerkers coachen peuters naar zelfstandigheid, zodat zij makkelijker de stap naar groep 1 van de basisschool maken. Heeft u bij het consultatiebureau een Voor- en vroegschoolse indicering voor uw peuter ontvangen, dan kan uw zoon of dochter bij Peuterplein De Triangel het VVE -arrangement (voor- en vroegschoolse educatie) volgen.

INSPECTIERAPPORT VAN DE LOCATIE

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen