CBS Sterrenpalet

CBS Sterrenpalet is een protestant-christelijke basisschool. Wij hebben dan ook een specifieke kijk op uw kind en de samenleving:

  • Ieder kind is uniek;
  • Ieder kind heeft eigen talenten;
  • Ieder kind verdient een plek in de samenleving;
  • Uw kind heeft vertrouwen in zichzelf nodig;
  • Uw kind heeft anderen nodig om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen;
  • Kinderen leren van wat ze doen en ervaren.

DUIDELIJKE NORMEN EN WAARDEN

Belangrijke normen en waarden op CBS Sterrenpalet zijn onder meer respect, openheid en betrokkenheid. De medewerkers willen uw kind een stimulerende leeromgeving en een veilig schoolklimaat bieden. Wij willen bereiken dat leerlingen het gevoel van eigenwaarde kennen, zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen en met (zelf)vertrouwen de wereld in gaan. Ook maken we er ons sterk voor dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, de ander, de wereld en hun werk.

GODSDIENSTIGE OPVOEDING

De godsdienstige opvoeding wordt op CBS Sterrenpalet op de volgende manier beleefd:

  • Een gebed of lied aan het begin en het einde van de dag;
  • Bijbels onderwijs met (bijbel)verhalen, gesprek, geestelijke liederen en creatieve verwerking;
  • Vieringen, onder meer met Kerst en Pasen;
  • Inzamelingsacties voor goede doelen.

Wij zijn van mening dat de christelijke levensvisie het leven van kinderen verrijkt. Er is een open oor en hart voor diegenen die een ander geloof belijden. Iedereen is welkom!

INSPECTIERAPPORT VAN DE LOCATIE

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen