CBS Sterrenpalet Peuteropvang

 

In de peutergroep leren de kinderen op speelse wijze vele letters en woordjes maken en maken ze kennis met de getallen. Ze leren samen te spelen en delen met leeftijdgenootjes en worden daarbij extra uitgedaagd in hun grove en fijne motoriek. Bij alles staat plezier en ontdekken voorop.
Wij bieden kinder- en peuteropvang aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00 – 19.00 uur en in de toekomst ook op woensdag.
Om ook goed aan te sluiten bij de huidige schooltijden en alle ouders de gelegenheid te bieden om het naar school brengen van grote broer(s) of zus(sen) goed te kunnen combineren met het brengen van jongste kind(eren) naar de Klaashofweg, zijn de tijden van de peuteropvang als volgt: de peuters en baby’s kunnen gebracht worden tussen 8.30 en 8.45 uur en weer opgehaald worden tussen 11.30 en 11.45 uur.

Wij zijn van mening dat de christelijke levensvisie het leven van kinderen verrijkt. Er is een open oor en hart voor diegenen die een ander geloof belijden. Iedereen is welkom!

 

INSPECTIERAPPORT VAN DE LOCATIE
In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen