BSO Multatulistraat (Het Zeggelt)

Ieder kind is van nature actief en wil graag leren. Montessorionderwijs biedt een omgeving die prikkelt en die uitnodigt om bezig te zijn. En dat is niet alleen leuk tijdens het onderwijs maar ook na schooltijd! Meld uw kind daarom aan voor de montessori BSO van basisschool Het Zeggelt en help uw kind groeien. Op deze locatie bieden wij voorschoolse opvang (VSO) op maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 8:30 uur.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Schoolgaande kinderen kunnen bij Het Zeggelt iedere dag terecht voor buitenschoolse opvang. Nu ook op de locatie Multatulistraat 14. Hier kunnen zij ontspannen, spelen en leren, maar natuurlijk ook sporten, dansen, knutselen, samen koken of spelletjes doen. Behoefte aan iets extra’s? Dan bieden we ondersteuning op maat, zoals Engelse les of spelletjes die de intelligentie extra stimuleren. U kunt uw wensen of ideeën hierover altijd bij ons aangeven.

SAMENWERKEN EN SOCIAAL GEDRAG

In het montessorionderwijs is het belangrijk dat een kind zich onderdeel voelt van het grote geheel. Daarom zitten kinderen van verschillende leeftijden samen in een groep (steeds drie groepen samen). Zo leren ze samenwerken en gewenst sociaal gedrag vertonen. Elk jaar verschilt de positie van het kind: van jongste via middelste naar oudste.

INSPECTIERAPPORT VAN DE LOCATIE

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen