BSO Het Palet

School is meer dan onderwijs geven. Peter Petersen, de grondlegger van de Jenaplanschool, vond dat de totale persoonlijkheid van het kind op school tot ontplooiing moet kunnen komen. Openbare basisschool Het Palet is zo’n Jenaplanschool. Op Het Palet helpen, begeleiden en stimuleren leraren de kinderen naar zelfstandigheid.

LEREN TE LEVEN

Daarvoor zijn allerlei vaardigheden nodig, zoals schrijven, rekenen en lezen, maar ook sociaal-emotionele vaardigheden, zoals spreken, kritisch leren denken en kijken, respect hebben voor anderen en samenwerken. Door al deze vaardigheden te ontwikkelen groeit de kennis en ontstaat er bij het kind een eigen houding ten opzichte van anderen en de wereld. Het gaat om ‘leren te leven’ en ‘leren leven’.

GENOEG TE BELEVEN

Op onze buitenschoolse opvang werken wij op met een vast team. Onze medewerkers zorgen ervoor dat uw kind mee kan doen aan verschillende activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans en sport. Hiervoor zetten wij specifiek opgeleide krachten in. Maar uiteraard kan uw kind er ook voor kiezen om iets anders te gaan doen, zoals huiswerk maken, een (bord)spelletje doen, knutselen, lezen of een film kijken. Op dagen dat er geen school is, organiseren wij graag iets bijzonders. Er vindt dan een uitje plaats naar bijvoorbeeld een museum, de kinderboerderij, FC Twente of de bioscoop. Ook worden er regelmatig workshops georganiseerd waaraan alle kinderen gratis deel kunnen nemen.

GEZONDE TUSSENDOORTJES

Natuurlijk zorgen wij er altijd voor dat wij genoeg gezonde tussendoortjes voor uw kind klaar hebben staan. Hierbij kunt u denken aan crackers, vers fruit of een kom yoghurt met muesli. Heeft uw kind aansluitend op de buitenschoolse opvang sporttraining of muziekles? Dan krijgt hij of zij van onze leidsters iets stevigers te eten, zodat uw kind genoeg energie heeft om zijn of haar hobby te beoefenen.

INSPECTIERAPPORT VAN DE LOCATIE

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen