BSO De Wielerbaan

Bij De Wielerbaan werken montessoribasisschool De Wielerbaan en Kinderdomein Enschede samen in het integraal kindcentrum (IKC). U vindt hier onze arrangementen voor alle leeftijden onder één dak. Op deze locatie bieden wij voorschoolse opvang (VSO). De opvang na schooltijd (BSO) heeft zijn plek op onze locatie aan de Rondemaatweg 25 bij BSO De Helmer.

EÉN VISIE OP OPVANG EN ONDERWIJS

‘Help mij het zelf te doen’: dat is de kern van het montessorionderwijs. Binnen bepaalde grenzen leert een kind zelf zijn werk kiezen en zijn tempo bepalen. Alle kinderen leren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen en dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun omgeving en de samenleving. Bij IKC De Wielerbaan vindt u het montessorigedachtegoed niet alleen terug in de groepen op de basisschool, maar ook in het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

EDUCATIE OP SPEELSE WIJZE

Aan peuters bieden wij opvang die hen op speelse wijze voorbereidt op de basisschool. Kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen spelen met leeftijdsgenootjes en doen mee aan speciale activiteiten, zodat zij op niveau worden uitgedaagd. Hierbij werken we nauw samen met de basisschool. Is uw kindje bijna 4 jaar? Dan krijgt hij of zij een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek, uiteraard met u erbij. In dit gesprek vindt de overdracht plaats naar de basisschool en de buitenschoolse opvang.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Schoolgaande kinderen kunnen bij De Wielerbaan iedere dag terecht voor buitenschoolse opvang. Hier kunnen zij ontspannen, spelen en leren, maar natuurlijk ook sporten, dansen, knutselen, samen koken of spelletjes doen. Behoefte aan iets extra’s? Dan bieden we ondersteuning op maat, zoals Engelse les of spelletjes die de intelligentie extra stimuleren. U kunt uw wensen of ideeën hierover altijd bij ons aangeven.

INSPECTIERAPPORT VAN DE LOCATIE

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. U vindt dit rapport door te klikken op het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nummer aan de rechterkant op deze pagina.

 

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen