Extra coronamaatregel

Het ministerie van SZW heeft na intensief overleg met het RIVM het corona protocol voor de kinderopvang aangepast. Voor de gezondheid van je kind(eren) en onze medewerkers, volgen wij hun protocol en een extra (voorzorg)maatregel, die maar voor een beperkte groep ouders geldt:

Kom je uit een land/ regio met code oranje of rood, dan gaat het gehele gezin in thuisquarantaine. Kinderen tussen 0 en 4 jaar mogen dan niet naar de opvang. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar wordt een uitzondering gemaakt: zij mogen wel naar school en de buitenschoolse opvang, maar niet gebracht en gehaald worden door hun ouders.

Deze extra maatregel wordt genomen, omdat kinderen in deze leeftijdscategorie frequent en intensief contact hebben met de pedagogisch medewerkers (zoals verzorging, voeding en knuffelen).

We vertrouwen erop dat iedereen hiervoor begrip heeft en zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Samen tegen corona.

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen