Coronavirus: onze voorzorgsmaatregelen

Nu het Coronavirus heel dicht bij lijkt te komen, hebben wij als organisatie extra maatregelen genomen. In nauw contact met GGD en RIVM volgen we de ontwikkelingen op de voet. Hun adviezen zijn voor kinderopvang en scholen leidend.

We volgen zorgvuldig ons vaste hygiëneprotocol. De volgende maatregelen om verspreiding van een virus te voorkomen, zijn heel simpel maar zeer effectief en kun je ook zelf nemen:

  • Was je handen vaak. Minimaal 20 seconden.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en desinfecterende handgel.

Daarbij zijn we extra alert bij ziekteverschijnselen:

Heeft een kind meer dan 38 gaden koorts én moet het veel hoesten of heeft het last van kortademigheid? Dan wordt ouders verzocht om het kind direct op te komen halen. Heeft het kind deze klachten al als het gebracht wordt, dan verzoeken we de ouders om het kind weer mee naar huis te nemen. We adviseren in dit geval telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Daarnaast is een ‘Tijdelijk protocol Coronavirus’ opgesteld, waarin staat wat te doen bij besmetting in de directe omgeving. We volgen ook daarbij de richtlijnen van GGD en RIVM en werken hecht samen om verdere verspreiding te voorkomen.

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen