Bericht voor ouders: brief van de branche

Het coronavirus slaat om zich heen. Mensen met cruciale beroepen moeten aan het werk kunnen blijven. Voor ons allemaal. Daarom is kinderopvang essentieel. Wij zetten alles op alles om voor ouders in deze cruciale beroepen kinderopvang te blijven bieden.

Ook als je kind nu geen gebruik maakt van de opvang, lopen de kosten door. Ter geruststelling: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt z.s.m. met een compensatieregeling, stellen de branchepartijen. In dit schrijven lees je hun toelichting. Dank voor je begrip. Voor actuele vragen en antwoorden verwijzen we graag naar deĀ website van de rijksoverheid

De brief van de branche kan je hier raadplegen.

Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen